Поточний номер

Том 9 № 3-4 (2021): Український журнал фізичної та реабілітаціонної медицини

Шановні читачі журналу!
Увесь світ, включаючи Україну, охоплений безпрецедентною атакою пандемії. COVID-19 нещадно знищив усі стереотипи планомірної та ефективної боротьби з природними катаклізмами, залишивши людству слабкі надії на порятунок, спираючись на раціональні можливості сучасної науки. Волею історії Україна може виявитися одним з фундаторів рятувальної команди, спираючись на спадщину великого співвітчизника, засновника Української Академії наук В.І.Вернадського, який заклав підґрунтя необережно забутого вчення про Ноосферу. Його сутність полягає в управлінні біосферою на основі наукової думки з метою встановлення справжньої гармонії в системі «Людина – Природа». Ноосферна парадигма апелює до Наукової Картини Світу (НКС), як до основи раціонального цілеспрямованого розвитку людської цивілізації. Фундаментом побудови НКС і сучасного підходу до розвитку науки в цілому є трансдисциплінарна концепція, яка дозволяє врахувати усе різноманіття факторів при вирішенні складних (стратегічно важливих) проєктів.
Даний Проєкт присвячено розробці саме Трансдисциплінарної інформаційно-аналітичної системи супроводження процесів реабілітації при пандемії (TISP). Його мета – використання сучасних методів штучного інтелекту та інтелектуальних інформаційних технологій для підтримки реабілітаційної медицини в Україні. Проєкт має дві складові: практичну – на рівні відносин реабілітолог – пацієнт, і наукову, сфокусовану на створення методів і засобів підвищення досконалості дослідницької діяльності науковців, а саме розробку і супроводження методології реабілітаційних заходів та оцінку їх ефективності.
Над Проєктом працювала спільна команда: медиків і інформатиків. Виконана робота – це результат
конвергенції їх професійного досвіду.

Палагін Олександр Васильович, доктор технічних
наук, професор, академік Національної академії
наук України, заступник директора Інституту
кібернетики з наукової роботи

Опубліковано: 2021-12-11

Статті

Переглянути всі випуски