Бажаєте опублікувати свою статтю у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництво для авторів. Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до нашого видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Для реєстрації необхідно направити запит до редакції електронною поштою ujprmua@gmail.com.  Вкажіть: Ім'я, Прізвище, державу, місце роботи, посаду, електронну пошту, поштову адресу, характер і спрямованість статей. У відповіді Ви отримаєте Логін і Пароль для входу на сайт. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт.

Програмними цілями науково-практичного журналу “Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини” є інформування наших працівників галузі охорони здоров'я України, громадськість, науковців, викладачів медичних вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних інститутів медичного та біологічного профілів про результати фундаментальних і прикладних досліджень з фізичної і реабілітаційної медицини, сучасні тенденції та процеси, які відбуваються в медичній галузі.

Журнал “Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини” приймає до публікації статті, короткі повідомлення, листи до редакції, інше які містять оригінальні матеріали досліджень що стосуються наступних тем:

Інформатизація системи охорони здоров'я.

Медичні, інформаційні, експортні та інтелектуальні системи охорони здоров'я.

Інформаційні технології системних досліджень з фізичної і реабілітаційної медицини.

Лікувальні, госпітальні та реабілітаційні інформаційні системи.

Оптимізація управління процесами профілактики, діагностики лікування та реабілітації хворих.

Телеметричні технології, математичне моделювання в медицині, фармакології та біології.

Доказова медицина.

Сучасні інформаційні технології отримання, збереження, передачі та аналізу медичної та біологічної інформації.

Отримання та аналіз медичних та біологічних досліджень в галузі фізичної і реабілітаційної медицини.

Комп'ютерна діагностика захворювань і комп'ютерне прогнозування перебігу та наслідків патологічного процесу.

Розробки та використання біометричних методів структуризація знань, база знань, організація пошуку та обробки знань, розповсюдження знань, сучасні інформаційні технології медичної та біологічної освіти засобів самоосвіти, теорія та практика дистанційної освіти, проблеми побудови суспільних знань, інформатика суспільства, інше.

Національна безпека і тенденції розвитку фізичної і реабілітаційної медицини щодо медичної та біологічної інформатики. За рішенням редакційної колегії до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань медичної інформатики та інженерії, фізичної роботи, ціна медицини, дослідження, рецензії, довідкові та інформаційні матеріали, навчально-методичні матеріали, оголошення щодо наукових заходів і повідомлення рекламного змісту.

Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів оцінювання статей. Редакція не бере на себе зобов'язання щодо ролі роз'яснення причин відмови від публікації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не повертається. Рукописи мають представляти матеріали що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.