НОВІ АЛГОРИТМИ ФРМ В СФЕРАХ ОСВІТИ І ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДГРУНТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПАНДЕМІЇ» (TISP)

  • Олександр Владимиров Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, кафедра фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини https://orcid.org/0000-0001-5380-3112
  • Володимир Голик Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика https://orcid.org/0000-0001-5106-6382
Ключові слова: реабілітація, фізична та реабілітаційна медицина, Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, COVID-19, Трансдисциплінарна інтелектуальна інформаційно-аналітична система супроводження процесів реабілітації при пандемії

Анотація

Особливу роль в реалізації усіх функціональностей з реабілітації пацієнтів в умовах масштабної пандемії мають:
підтримка інформаційно-аналітичних процесів збору та обробки даних; класифікація пацієнтів за станом здоров’я; дослідження
фундаментальних причин і наслідків виникнення кризових (пандемійних) ситуацій в країні й у світі; підтримка прийняття
рішень на всіх рівнях державного управління, розробки і корекції загальної політики розвитку держави і окремих її регіонів;
надання інформаційно-консультативної допомоги населенню; методологічні засади відновлення та реабілітації у відповідності
з рекомендаціями Білої Книги з Фізичної та Реабілітаційної Медицини в Европі, яка є ключовим Європейським довідником для
спеціалістів усіх рангів: від лікарів до осіб, що приймають рішення на державному рівні в сфері охорони здоров’я. Протягом
останніх років розвиток реабілітаційної допомоги та, зокрема, фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) в Україні здобув
потужного прискорення, Цей процес потребує систематизації збору даних по обмеженнях життєдіяльності та плануванню
реабілітаційних послуг, а також індивідуальної оцінки обмеження життєдіяльності та постановки цілей реабілітації.
Таким чином, актуальним на сьогодні є створення Трансдисциплінарної інтелектуальної інформаційно-аналітичні
системи супроводження (в тому числі в реальному часі) процесів реабілітації при пандемії, які вирішують комплекс проблем,
пов’язаних з підвищенням ефективності боротьби з глобальними стихійними явищами, що загрожують життю людей і сталому
розвитку суспільства.
Мета освоення системи «Трансдисциплінарна інтелектуальна інформаційно-аналітична система супроводження процесів
реабілітації при пандемії» та впровадження її розробок в навчально –освітних програмах лікарів.
В роботі використанні офіційні документи Всесвітньої організації охорони здоров’я, законодавчих актів у сфері охорони
здоров’я та реабілітації України, Постанови Кабінету міністрів України, накази МОЗ України та інших міністерств, « Звіт I-го
етапу НДР «Трансдисциплінарна інтелектуальна інформаційно-аналітична система супроводження процесів реабілітації при
пандемії» (TISP), НФД України за 2020р., навчально - методичні матеріали кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і
спортивної медицини НУОЗ України імені П.Л.Шупика – шляхом їх аналізу, систематизування, прогнозування
В результаті роботи опрацьованно результати НДР «Трансдисциплінарна інтелектуальна інформаційно-аналітична
система супроводження процесів реабілітації при пандемії», її розробки впроваджено до навчально –освітних програмах циклів
тематичного удосконалення та спеціалізації лікарів кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НУОЗ
України імені П.Л.Шупика з можливістю їхнього тиражування в інших закладах вищої медичної освіти України
Отримані результати впровадження НДР TISP у навчально-методичні та освітні програми навчання лікарів ФРМ дають
підставу рекомендувати впровадження цих навчальних елементів у відповідні програми навчання споріднених кафедр вищих
медичних навчальних закладів України.
Необхідно продовжити науково-практичні розробки щодо:
- розширення функціональності системи, зокрема методів ізасобів перетворення пасивних знань, закладених у вихідних
документах, інструкціях і публікаціях, в активні сервіси
- використання досвіду, накопиченого упродовж боротьби з COVID-19, зокрема висока доцільність широкомасштабних
розробки і скорішого впровадження методик і засобів телереабілітації.

Опубліковано
2021-12-11
Як цитувати
Владимиров, О., & Голик, В. (2021). НОВІ АЛГОРИТМИ ФРМ В СФЕРАХ ОСВІТИ І ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДГРУНТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПАНДЕМІЇ» (TISP). Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини, 9(3-4), 20-30. https://doi.org/10.54601/2523-479X.2021.9.3-4.3