БІОЛОГІЧНИЙ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

  • Олександр Кургаєв Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0001-5348-2734
  • Олександр Палагін Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0003-3223-1391
Ключові слова: реабілітація, біологічний зворотний зв’язок, переваги БЗЗ-терапії, недоліки реалізації БЗЗ

Анотація

В наш час зростає привабливість немедикаментозних способів реабілітації стану паціентів з різними видами паталогій. Реабілітація з використанням біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ) базується на розвитку природної властивості живих систем до
самоконтролю і саморегуляції фізіологічних функцій при різних паталогічних станах організму.
Метою дослідження є аналіз основних ознак реалізації відомих процесів реабілітації з використанням БЗЗ і розробка пропозицій щодо вдосконалення засобів реабілітаційної БЗЗ-процедури.
Виявлено найсуттєвіші ознаки систем реалізації БЗЗ для реабілітації людей з обмеженими можливостями.
До переваг БЗЗ-терапії належать: швидка корекція психосоматичних порушень; усунення самої причини захворювання; тривале збереження отриманих навичок саморегуляції; відсутність побічних ефектів; зниження потреби в лікарських препаратах;
вплив на основні види дисфункцій регуляторних систем організму; відсутність зовнішніх впливів на паціента; схема терапії
строго індивідуальна; активне включення в процес лікування самого пацієнта.
Кардинальне рішення проблеми підвищення ефективності медичної реабілітації з використанням БЗЗ можливе лише за
рахунок розширення функціональних можливостей реалізації реабілітаційної БЗЗ-процедури, зокрема: уніфікації процесів і
засобів реабілітації, використання засобів баз знань для формалізаціїї, еволюції та подальших досліджень процесів реабілітації,
процесів комунікації мозку людини з комп’ютером.
Вдосконалена реабілітаційна БЗЗ-процедура подається трьома етапами: 1) експерт разом з інженером по знаннях формують
предметну базу знань; 2) реабілітолог: засобами середовища проектування і використання реабілітаційних експертних систем
(СПЕРС) складає і веде персональні реабілітаційні карти; формулює і передає завдання до СПЕРС. 3) пошук розв’язку завдання
в контурі «Пацієнт - СПЕРС» із можливим звертанням до реабілітолога за додатковою інформацією.
Реалізація запропонованої структури апаратно-програмного комплексу для вдосконаленої реабілітаційної БЗЗ-процедури
відповідає сучасним тенденціям створення уніфікованих, портативних і безпечних реабілітаційних систем нового покоління, які
дозволять проводити лікувальні заходи різної природи не лише в медичних закладах, але й у побуті.
Апаратно-програмні системи біоуправління повинні бути присутніми на кожному робочому місці лікаря, психолога, тренера, учителя. Окрім допомоги в лікуванні хворих вони можуть змінити мотивацію, мобілізувати ресурси особистості.

Опубліковано
2021-12-11