ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІйНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПАНДЕМІЇ (ТІSР)

  • Олександр Палагін Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0003-3223-1391
Ключові слова: когнітивна інтелектуальна технологія, трансдисциплінарні наукові дослідження, онтологічний інжиніринг, ноосферна теорія, дослідне проєктування, ICF

Анотація

Сучасний розвиток інформаційних технологій дозволяє вирішувати проблеми великої і надвеликої складності. Їх
застосування в різних напрямках забезпечення національної безпеки дає позитивні результати. Сьогодні існує нагальна потреба
підтримати розвиток нової в Україні медичної галузі – Фізичної та Реабілітаційної медицини. Створена в Інституті кібернетики
Базова когнітивна інформаційна технологія стала основою для розробки Трансдисциплінарної інтелектуальної інформаційноаналітичної система супроводження процесів реабілітації.
Мета дослідження – це створення Трансдисциплінарної інтелектуальної інформаційно-аналітичної система супроводження
процесів реабілітації при пандемії (ТІSР).
Для побудови ТІSР була використана базова когнітивна інформаційна технологія (БКІТ), що створена в Інституті кібернетики
НАН України і постійно розвивається. За допомогою методів проблемної орієнтації створена архітектура ТІSР, що задовольняє
потреби спеціалістів з фізичної та реабілітаційної медицини.
Врезультаті побудовано інформаційно-аналітичну систему у вигляді сукупності функціональних підсистем, які підтримують
всі етапи життєвого циклу від постановки діагнозу до оцінки ефективності процесу реабілітації.
Функціональне наповнення системи спирається на методологічні засади відновлення та реабілітації у відповідності з
рекомендаціями Білої Книги з Фізичної та Реабілітаційної Медицини та Міжнародною Класифікацією Функціональностей, які
є ключовими Європейськими матеріалами, відомими спеціалістам усіх рангів: від практикуючих лікарів до осіб, що приймають
рішення на державному рівні в галузі охорони здоров’я. І це цілком обгрунтовано: вони орієнтуються на людину в суспільному
житті, а не на окремі її захворювання.
Вперше в Україні в резудьтаті інтенсивної взаємодії кібернетиків і професіанальних лікарів-реабілітологів створено
інтелектуальну інформаційно-аналітичну систему супроводження процесів реабілітації при пандемії.

Опубліковано
2021-12-11