ОНТОЛОГІЧНА ПІДСИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

  • Микола Петренко Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0001-6440-0706
  • Тетяна Семикопна Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0002-4116-0567
Ключові слова: здоров’я людини, БілаКнига ФРМ, Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, комп’ютерне моделювання, онтологічний інжиніринг

Анотація

При розробці підсистем трансдисциплінарної інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи супроводження процесів реабілітації при пандемії (TISP), зокрема онтологічної підсистеми супроводження Білої Книги Фізичної та Реабілітаційної Медицини (ФРМ), важливою складовою є етап моделювання здоров’я людини спираючись на засади Білої Книги ФРМ та Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ). Вказане моделювання забезпечує збільшену достовірність кінцевих результатів виконання проєкту. В роботі використовується імітаційне моделювання, яке передбачає наступні етапи: етап 1 – розробка онтологічної концептуальної моделі; етап 2 – розробка сукупності моделей і алгоритмів взаємодії між стадіями моделювання та відповідних програм; етап 3 – планування і проведення комп’ютерного моделювання і етап 4 – аналіз та інтерпретація результатів моделювання. Етап 1 окрім розробки онтологічної концептуальної моделі припускає формування основних компонентів онтологічної підсистеми і елементарних процесів взаємодії між поняттями з врахуванням відповідних відношень. Етап 2 окрім розробки алгоритмів і програм припускає також виконання наукових досліджень, завдяки яким створюються нові архітектури та програми комп’ютерних систем та різноманітні засоби підтримки процесів відтворення та фіксації стану здоров’я, зокрема сенсори індикації стану здоров’я. На цьому етапі розробляються UML-діаграми архітектури, алгоритмів та застосування онтологічної підсистеми на різних стадіях реабілітаційних процесів. На етапі 3 розглядається комп’ютерне моделювання реабілітаційних процесів, як найбільш актуальних на сьогодення. При цьому мається на увазі, що людина хвора, в тому числі і в зв’язку з пандемією. При цьому маємо особу з обмеженнями повсякденного функціонування, яка потребує реабілітацію. Проводить реабілітацію міждисциплінарна реабілітаційна команда. З точки зору розбудови бази знань TISP та медичних застосунків необхідно більш детально розглянути опис розділу 7 Білої Книги, в якому зосереджені важливі інформаційно-алгоритмічні дані для створення відповідних структурних компонент як самої системи, так і методології інформаційно-аналітичної підтримки систем реабілітації при пандемії. Також розглянуто відому експертну модель оцінки здоров’я людини та наведено результати проведеного дослідження у вигляді списку групових коефіцієнтів значимості показників і факторів здоров’я. Розроблено методологічні засади побудови онтологічної підсистеми моделювання здоров’я людини, які включають системно-онтологічний аналіз предметної області «Моделювання здоров’я людини», її онтологічне подання та концептуальну модель.

Опубліковано
2021-12-11