SMART-СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ: ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ, ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

  • Віталій Величко Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0002-7155-9202
  • Кирило Малахов Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0003-3223-9844
  • Олександр Палагін Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0003-3223-1391
  • Тетяна Семикопна Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0002-4116-0567
  • Олександр Щуров Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0002-0449-1295
Ключові слова: міжнародна класифікація функціонування, реабілітація, пацієнт-центрична реабілітація, мультидисциплінарна команда, електронна бібліотека, обробка природної мови, штучний інтелект, інтелектуальні інформаційні технології

Анотація

Методологія реабілітаційних заходів в умовах пандемії має ряд суттєвих особливостей, пов’язаних з непередбаченістю
і високою швидкістю виникнення проблем високої складності, обмеженістю спілкування між реабілітологом і пацієнтом,
необхідністю високої реактивності прийняття рішень і їх відповідністю, масштабністю процесу, і пов’язаною з нею
необхідністю використання масштабованих операційних засобів тощо. Одним з ефективних рішень в наданні медичної
реабілітаційної допомоги є дистанційна пацієнт-центрична реабілітація, яка потребує online-засобів теледіагностики,
телеметрії і втручання з орієнтацією на можливості пацієнта, розвинутої Internet-взаємодії, інтелектуальних інформаційних
технологій і сервісів, ефективних методів когнітивної підтримки в системі “Реабілітолог – Пацієнт – Мультидисциплінарна
команда”, статистичної обробки великих об’ємів інформації тощо. Звідси поряд з традиційними засобами реабілітації у складі
системи Трансдисциплінарної інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи супроводження процесів реабілітації при
пандемії TISP з’явилася Smart-система телемедичного супроводження реабілітаційних заходів. В поєднанні з інтелектуальними
дистанційними засобами біологічного зворотнього зв’язку і ефективними мініатюрними приладами теледіагностики, телеметрії
і відновлення такі системи мають великі перспективи, про що свідчить також і світовий досвід. Мета дослідження полягала
в розробці формальної моделі, програмної реалізації та методологічних засад застосування сервісів дистанційної пацієнтцентричної Smart-системи надання медичної реабілітаційної допомоги пацієнтам при пандемії, зокрема, нової коронавірусної
хвороби COVID-19. Світове сучасне та загальноприйняте визначення поняття Телереабілітація або E-реабілітація − це
комплекс реабілітаційних вправ і навчальних програм, які надаються пацієнту дистанційно за допомогою телекомунікаційних
комп’ютерних технологій переважно на амбулаторному етапі лікування. Бурхливий розвиток телереабілітації у світі та набуття
цим напрямком медицини трансдисциплінарних зв’язків з різноманітними предметними галузями, що виходять за рамки
сучасної парадигми E-здоров’я, призвів до появи найсучаснішого різновиду реабілітації – Гібридна Е-реабілітація. Цей різновид
E-реабілітаціі складається з ряду наступних фундаментальних методів, підходів та технологій: телекомунікаційні технології,
телеметрія, вбудовані системи та мініатюрні “розумні” прилади для носіння, біологічний зворотний зв’язок, віртуальні
особисті помічники, методи, технології та програмні застосунки на основі штучного інтелекту для обробки великих
даних. Розроблено формальну модель, програмну реалізацію та методологічні засади застосування сервісів (UkrVectōrēs та
vHealth) дистанційної пацієнт-центричної Smart-системи надання медичної реабілітаційної допомоги пацієнтам при пандемії,
зокрема, нової коронавірусної хвороби COVID-19.

Опубліковано
2021-12-11
Як цитувати
Величко, В., Малахов, К., Палагін, О., Семикопна, Т., & Щуров, О. (2021). SMART-СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ: ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ, ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ. Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини, 9(3-4), 85-94. https://doi.org/10.54601/2523-479X.2021.9.3-4.11