Програмними цілями науково-практичного журналу “Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини” є інформування наших працівників галузі охорони здоров'я України, громадськість, науковців, викладачів медичних вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних інститутів медичного та біологічного профілів про результати фундаментальних і прикладних досліджень з фізичної і реабілітаційної медицини, сучасні тенденції та процеси, які відбуваються в медичній галузі.