РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ ДАНИХ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ФРМ)

  • Максим Надутенко Український мовно-інформаційний фонд НАН України https://orcid.org/0000-0001-6732-8455
Ключові слова: реабілітація, трансдисциплінарна інтеграція, онтологія, лексикографічна система, аналіз даних

Анотація

Реабілітація є важливою складовою системи охорони здоров’я. Проблема реабілітації хворих під час пандемії COVID-19
спричиненої вірусом SARS-CoV-2 на сьогодні є надзвичайно актуальною не тільки в Україні, а й у всьому світі. Методики ж
реабілітації хворих після перенесеної хвороби COVID-19 на сьогодні, у більшості випадків є не розробленими. В Україні одним
із завдань викладених у затвердженій нещодавно Стратегії людського розвитку є впровадження ефективної системи реабілітації
на основі єдиних стандартів. Однак нормативна база пов’язана з питаннями реабілітації перебуває в стадії становлення. Таким
чином виникає проблема створення систем з підтримки досліджень в галузі реабілітації, які би враховували велику кількість
неоднорідних даних та граничних умов, що можуть змінюватися.
Одним із механізмів створення таких інформаційних систем є принцип відкритих онтологій, який зараз рекомендується
провідними країнами світу для забезпечення семантичної інтеграції розподілених інформаційних систем різного типу.
Мета дослідження полягала в розробленні технології спрямованої на вирішення проблеми інтеграції розподілених
трансдисциплінарних даних в галузі фізичної та реабілітаційної медицини на основі онтологічного підходу.
Більшість трансдисциплінарних даних в галузі фізичної та реабілітаційної медицини є документами написаними
природною мовою Оскільки в мовленнєвому потоці онтологічна природа мови виступає неподільною на окремі складові
частини, які є в концептуальних представленнях, то для формалізованого опису діяльності експерта-реабілітолога необхідним
є використання комплексних («інтегрованих») моделей мовних явищ та корпусних технологій Методологічною основою
корпусних лексикографічних технологій є теорія семантичних станів, на основі якої здійснюється семантико-синтаксичний
аналіз природномовних об’єктів в трансдисциплінарних даних.
Описаний підхід дає можливість створити необхідне середовище для обробки та збереження інформаційних ресурсів
у галузі фізичної та реабілітаційної медицини та здійснити його індексування. Засоби індексування ФРМ забезпечують
відображення трансдисциплінарних семантично пов’язаних контекстів в результаті обміну інформацією між розподіленими
трансдисциплінарними інформаційними ресурсами. Система індексування інформаційних ресурсів у галузі ФРМ акумулює
функціональні можливості сервісів інших інформаційно-лексикографічних систем, а саме – електронної бібліотеки,
граматичного словника, а також функцій повнотекстового пошуку.
Проведене дослідження даєможливість створення технології спрямованої на вирішення проблеми інтеграції розподілених
трансдисциплінарних даних в галузі фізичної та реабілітаційної медицини на основі онтологічного підходу Зазначений підхід
дозволяє швидко розгорнути гнучкі тематичні Л-системи, які можуть бути легко адаптовані для потреб кінцевого користувача,
ефективно підтримувати аналітичні процеси, необхідні для вирішення прикладних завдань.

Опубліковано
2021-12-11