РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИК ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ

  • Микола Будник Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0002-4020-0213
  • А. Єна Компанія «Expert Training Center»
  • В. Маслюк Компанія «Expert Training Center»
  • Ілля Чайковський Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0002-4152-0331
  • О. Єна State institution «Center of Psychiatric Aid and Professional Psychophysiological Selection of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine»
Ключові слова: психофізіологічне тестування, функціональний резерв, реабілітація, оцінка стану пацієнта, біологічний зворотний зв’язок

Анотація

Запропоновано загальну методику психофізіологічного тестування (ПФТ) на основі оцінки рівня розвитку психофізіологічно
важливих якостей. Визначено набір та послідовність тестів для оцінки стану пацієнта під час реабілітації. Використовується 19
тестів, з яких 8 відомих, 5 модифікованих та 6 нових, розроблених авторами. Оцінку проводять на основі реєстрації швидкості
та правильності виконання завдань, обчислення інтегрального показника. Методика спрощує та здешевлює ПФТ, підвищує
достовірність та об’єктивність висновку щодо стану пацієнта під час реабілітації, що у підсумку підвищує ефективність
реабілітації. Описана технологія визначення функціонального резерву в процесі ПФТ та приклади її використання.
Проведено дослідження засобів ПФТ на основі програмно-апаратного комплексу «Психолот-1». Такий комплекс придатний
для оцінки та контролю поточного стану пацієнтів, які проходять реабілітацію. Запропоновано спосіб реабілітації на основі
біологічного зворотного зв’язку, в якому цей комплекс застосовується у режимі тренажера із візуальним поданням пацієнтові
тестів у реальному часі. Для перевірки вирішувальних правил потрібно провести моніторинг групи пацієнтів, які проходять
реабілітацію, а також визначення ефективності реабілітації із застотосуванням комплексу «Психолот-1».

Опубліковано
2021-12-11