ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ОСНОВІ МКФ-ПРОФІЛЕЙ ПАЦІЄНТІВ

  • В’ячеслав Горборуков Національний університет «Києво-Могилянська академія» https://orcid.org/0000-0002-2758-7724
Ключові слова: міжнародна класифікація функціонування, ефективність реабілітації, реабілітаційний потенціал, програмна система

Анотація

Реабілітація є важливою стратегією охорони здоров’я і розглядається як комплекс заходів, спрямованих на допомогу
особам з обмеженнями життєдіяльності для досягнення і підтримання оптимального функціонування у взаємодії з
навколишнім середовищем. Визначення у пацієнтів реабілітаційного потенціалу та оцінка ефективності реабілітації є
необхідною умовою для формування правильної реабілітаційної стратегії. Сучасним міжнародним інструментом, що
визначає принципи прогнозування результатів реабілітації, оцінки реабілітаційного потенціалу та побудови реабілітаційних
програм є Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ). Впровадження даних
принципів дозволяє зробити прозорим процес реабілітації, що сприяє підвищенню якості медичної допомоги. Але крім оцінок
за цими шкалами, необхідне використання певного методу визначення на їх основі індикативної інтегральної величини, що
характеризує реабілітаційний потенціал пацієнта та його здатність до одужання.
Мета дослідження полягала у виробленні науково-методичного підходу визначення ефективності реабілітаційних заходів
на основі МКФ-профілей пацієнтів та програмної реалізації даного підходу у вигляді інформаційно-аналітичної системи.
В роботі розглянуто сучасний стан способів оцінки реабілітаційного потенціалу та ефективності реабілітації на
основі міжнародного стандарту МКФ. Проаналізовано апробовану методику оцінки ефективності реабілітації на основі
обрахунку реабілітаційного інтегрального показника з точки зору можливості її вдосконалення та формалізації у вигляді
певної математичної моделі. Програмна реалізація системи оцінки ефективності реабілітації створювалась за допомогою
відповідних шаблонів проектування та на основі об’єктно-орієнтованого підходу.
В результаті роботи вдосконалено методику оцінки ефективності реабілітаційних заходів та створено її математичну
модель, що дозволяє оцінити комплексний результат реабілітації, використовуючи основні категорії МКФ. Розроблено
програмну систему оцінки ефективності реабілітації на основі МКФ-профілей пацієнтів, яка дозволяє проводити комплексну
аналітику процесу їх відновлення. Зокрема, система надає наступні можливості: визначити реабілітаційний потенціал
пацієнта, що дозволяє оцінити його потенційну можливість до відновлення; встановити реабілітаційний інтегральний
показник після курсу реабілітації, що дозволяє визначити рівень реалізації початкового реабілітаційного потенціалу та
ступінь відновлення компенсаторних можливостей; проаналізувати динаміку зміни оцінок по МКФ-доменам та виявити
найбільш проблемні напрямки.
Отже використання створеної програмної системи оцінки ефективності реабілітації на основі МКФ-профілей пацієнтів
дозволяє оцінити реабілітаційний потенціал у кожного конкретного пацієнта, визначить його потребу в реабілітаційних
послугах, відстежить динаміку і оцінити ефективність відновного лікування та реабілітації в цілому.

Опубліковано
2021-12-11