CТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ З ПАЦІЄНТАМИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ ОНТОЛОГІЙ ПРОЦЕСУ

  • Віталій Приходнюк Національний центр «Мала академія наук України» https://orcid.org/0000-0002-2108-7091
Ключові слова: онтологія, інтерактивний документ, реабілітація, інформаційно-аналітична система, міжнародна класифікація функціонування, обробка природної мови, штучний інтелект, інтелектуальні інформаційні технології

Анотація

Реабілітація є важливою складовою системи охорони здоров’я. Недостатня забезпеченість реабілітацією є серйозною
проблемою як в Україні, так і у світі, і ця проблема тільки загострилась під час пандемії. Впровадження ефективної системи
реабілітації на основі доказової медицини та єдиних стандартів і правил є одним із завдань Стратегії людського розвитку,
затвердженої указом Президента. Одним з напрямків впровадження ефективної системи реабілітації є використання сучасних
інформаційних технологій, тобто створення спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем підтримки реабілітаційних
процесів. При цьому великою проблемою є те, що в законодавчому (нормативному) полі на даний момент питання, які
стосуються реабілітації, знаходяться значною мірою в стані розробки і обговорення. Тому для ефективної розробки,
впровадження і підтримки в актуальному стані така система повинна створюватись з використанням достатньо гнучких
підходів, що дозволятимуть розробникам у взаємодії з експертами в області реабілітації динамічно змінювати склад, структуру
та функції системи, реагуючи таким чином на зміни в законодавстві, прийняття нових нормативних документів, рекомендацій
та ін. Оскільки переважна більшість таких документів є природномовними текстами, то використання в цій сфері сучасних
когнітивних інформаційних технологій є достатньо ефективним. Документи, що описують певну предметну галузь (зокрема,
реабілітацію), формують певну взаємозв’язану систему, структуризація якої може слугувати основою для формалізованого
опису діяльності експерта (експерта-реабілітолога).
Пропонується підхід, що передбачає створення інформаційно-аналітичних системна основі системнормативних документів.
Підхід включає в себе аналіз і структуризацію відповідних системи документів, представлення результатів структуризації
у формі онтологій як концептуальних представлень відповідної предметної галузі, і побудову на основі онтологій власне
інформаційно-аналітичної системи як інтерактивного онтологічного документу. Процес структуризації може здійснюватися як
вручну, так і автоматизовано – з допомогою методу рекурсивної редукції. В результаті структуризації створюється онтологія
процесу якформалізований опис діяльності експерта-реабілітолога, а такожнабір допоміжних онтологій, зокрема – онтологічних
представлень класифікацій (МКФ, МКХ).

Опубліковано
2021-12-11