СИСТЕМОТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПАНДЕМІЇ (TISP)

  • Віталій Величко Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0002-7155-9202
Ключові слова: онтологія, реабілітація, інформаційно-аналітична система, міжнародна класифікація функціонування, інтелектуальні інформаційні технології

Анотація

Інтелектуальні інформаційні системи (IIS) представляють собой наступний крок в еволюції систем обробки інформації.
Інтелектуальна система повинна надавати можливість використовувати сучасні технології та інструменти інтеграції даних, їх
обробку та видобування знань у явній або неявнійформі. Використання онтологій є забезпечує ефективний аналізінформаційних
ресурсів і їх використання в IIS, особливо в сферах людської діяльності, які розвиваються і швидко змінюються. Впровадження
ефективної системи реабілітації на основі доказової медицини та єдиних стандартів і правил є важливою складовою системи
охорони здоров’я України під час пандемії. Предметна орієнтація трансдисциплінарної інтелектуальної інформаційноаналітичної системи та розробка окремих функціональних конфігурацій системи якраз і спрямована на використання у сфері
медичної реабілітації. Мета дослідження полягала в предметній орієнтації трансдисциплінарної інтелектуальної інформаційноаналітичної системи та розробці окремих функціональних конфігурацій системи для використання у сфері медичної
реабілітації. Теоретико-методологічною основою TISP є концептуально-методологічні засади знання-орієнтованої обробки
природномовних текстів. Вони складаються з моделей і методів, що включають методи побудови та обробки онтологій
предметної області, які ґрунтуються на методиках побудови та аналізу структури зростаючих пірамідальних мереж; логікоматематичні моделі обробки природномовних текстів на основі онтологій та зростаючих пірамідальних мереж; локальностатистичний метод виділення понять у зростаючих пірамідальних мережах, який дозволяє формувати поняття мінімальної
довжини з максимальною підтримкою за поліноміальний час; методи семантичної обробки природномовних текстів, що
використовують механізми суміжності фактів, для формування системи “питання-відповіді” за змістом текстів. У процесі
виконання робіт за грантом була розроблена стратегія розширення функціональності та предметної орієнтації TISP. Реалізована
платформа системи TISP з компонентною архітектурою когнітивних сервісів, що забезпечує трансдисциплінарну консолідацію
діяльності усіх фахівців, які потрібні залучати у процес реабілітації конкретного пацієнта. Створені у формі інтерактивних
документів Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Біла Книга з фізичної
та реабілітаційної медицини у Європі, яка визначає природу, сферу роботи та параметри фізичної та реабілітаційної медицини
в Європі. Онтолого-керований підхід до операціональності взаємодії лікаря-реабілітолога і пацієнта оперативно реалізує весь
технологічний ланцюг від визначення стану пацієнта до вибору й призначення лікарем конкретного набора реабілітаційних
процедур. Використання онтолого-керованого підходу забезпечує гнучкість у предметній орієнтації TISP та розробці окремих
функціональних конфігурацій системи.

Опубліковано
2021-12-11
Як цитувати
Величко, В. (2021). СИСТЕМОТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПАНДЕМІЇ (TISP). Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини, 9(3-4), 38-50. https://doi.org/10.54601/2523-479X.2021.9.3-4.5