(1)
Величко, В.; Малахов, К.; Палагін, О.; Семикопна, Т.; Щуров, О. SMART-СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ: ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ, ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ. реабiлiтацiя 2021, 9, 85-94.